Φίλτρα βενζίνας

Κατηγορία ανά :

Αναφορά
Ύψος(mm)
Εξωτερική διάμετρος Ǿ(mm)
Είσοδος Ǿ(mm)
Έξοδος Ǿ(mm)
B109
123
54
8
8
B114
175
81
8
8
B115
183
55
8
8
B30
179
51
8
B32
166
75
8
B48
144
56
8
8
B56
162
55
8
B59
211
80
8
B70
176
80
8
0