Φίλτρα βενζίνας

Κατηγορία ανά :

Αναφορά
Ύψος(mm)
Εξωτερική διάμετρος Ǿ(mm)
Είσοδος Ǿ(mm)
B58
300
55
8
B88
163
82
8
B94
139
55
8
B97
204
55
8