Τύπος κατασκευής φίλτρου - Λαδιού

Κατηγορία ανά :

Αναφορά
Ύψος(mm)
Εξωτερική διάμετρος Ǿ(mm)
Εσωτερική διάμετρος Ǿ(mm)
FA5155
88
80
27
FA5156
110
82
28
FA5264
157
82
28
FA6807ECO
123
61
22
FA6835ECO
218
54
21
FA6855ECO
122
62
24
116
63
22
184
67
32